login | hubungi kami | Email  
           
Untitled Document
Kursus/Program
Program Akademik Kolej Yayasan Sabah

DIPLOMA IN ELECTRICAL TECHNOLOGY 
(KP/JPS(PA 1921)/1/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran DAN lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Melayu; ATAU
 2. Lulus Sijil dalam bidang berkaitan daripada Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00 dan lulus mata pelajaran Bahasa Melayu diperingkat SPM; ATAU
 3. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf; DAN
 • Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) mata pelajaran;
 • Menyambung pelajaran ke peringkat Diploma dalam bidang yang sama
 • Sekiranya perlu, PPT harus menyediakan program bridging sebagai program pengukuhan bagi pelajar yang beralih dari sektor kemahiran kepada sektor akademik; ATAU
     4.  Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                                  
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Kad Matrik
RM 15.00
2. Yuran Pendaftaran
RM260.00
3. Yuran Perpustakaan
RM 50.00
4. Yuran Persatuan Pelajar
RM 10.00
5. Insurans
RM 40.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,800.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM23,275.00DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT 
(KP/JPS(PA 1753)/11/17)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit serta lulus dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik; ATAU
 2. Lulus Sijil Keusahawan Kolej Yayasan Sabah; ATAU
 3. Lulus Sijil Politeknik dengan mendapat PNGK 2.00 dan lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dalam SPM; ATAU
 4. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                                  
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Kad Matrik
RM 15.00
2. Yuran Pendaftaran
RM260.00
3. Yuran Perpustakaan
RM 50.00
4. Yuran Persatuan Pelajar
RM 10.00
5. Insurans
RM 40.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian (5 Semester Panjang)
RM3,000.00
2. Yuran Pengajian (2 Semester Pendek)
RM2,000.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM19,475.00


 
DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF
(KP/JPS(A8517)/3/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) daripada Politeknik dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
 3. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Juruteknik Kenderaan Motor (P-115-3) dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 4. Lulus Sijil Teknologi Automotif daripada Institut Kemahiran MARA dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 5. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,750.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM23,000.00DIPLOMA TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN
(KP/JPS(A8518)/3/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan) daripada Politeknik dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
 3. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Penyelia Binaan Bangunan (B-101-3) dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 4. Lulus Sijil Teknologi Bangunan daripada Institut Kemahiran MARA dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 5. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :

                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,750.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM23,000.00
SIJIL KEUSAHAWANAN
(KP/JPS(A10381)/3/15)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 1 (Satu) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus mata pelajaran Matematik; 

   ATAU

 2. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

YURAN PENGAJIAN :

                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,800.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM8,915.00
SIJIL KEWARTAWANAN
(KP/JPS(A 10382)/3/15)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 1 (Satu) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris; 

   ATAU

 2. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

YURAN PENGAJIAN :

                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,800.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM8,915.00SIJIL OPERASI PERHOTELAN
(KP/JPS(PA10093)/6/15)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:


i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan 1 kredit dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris;

ATAU

ii. Kelayakan – kelayakan lain yang diikitiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,800.00
2. Yuran Peperiksaan
RM500.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM10,415.00


 
Program Kerjasama Kolej Yayasan Sabah Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (DDG)
(KP/JPS(A9667)/2/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kepujian termasuk :

a) Kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Matematik;

ATAU

b) Kepujian dalam Matematik dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Bahasa Melayu

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
JUMLAH SEMASA PENDAFTARAN
RM380.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
JUMLAH SETIAP TAHUN
RM60.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,930.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM20,300.00DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKUNAN)(DDW)
(KP/JPS(A9668)/2/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kepujian termasuk :

a) Kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Matematik;

ATAU

b) Kepujian dalam Matematik dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Bahasa Melayu

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
JUMLAH SEMASA PENDAFTARAN
RM380.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
JUMLAH SETIAP TAHUN
RM60.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,930.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM20,300.00


DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)(DDC)
(KP/JPS(A9374)/10/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:

i.  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) atau kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga (3) kredit dalam mata pelajaran;
(a) Bahasa Melayu
(b) Matematik
(c) Mana-mana 1 mata pelajaran lain; dan

Syarat tambahan : Pelajar perlu mengambil dan lulus 2 kursus pengukuhan lain yang ditetapkan oleh UTM sebelum menamatkan pengajian


ATAU


ii. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga (3) kredit dalam mata pelajaran;
(a) Matematik
(b) Kredit dalam mana-mana 2 mata pelajaran; dan

Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu

Syarat tambahan :

(a) Pelajar perlu mengambil semula kertas Bahasa Melayu peringkat SPM dan mendapat sekurang-kurangnya kredit sebelum menamatkan pengajian.
(b) Pelajar perlu mengambil dan lulus 2 kursus pengukuhan lain yang ditetapkan oleh UTM sebelum menamatkan pengajianYURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Perpustakaan
RM100.00
3. Yuran Pengurusan & Pentadbiran
RM210.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,000.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM21,075.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Asrama(Pilihan)
RM600.00
2. Pengangkutan (Pilihan)
RM300.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Dengan Asrama)RM26,475.00


DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH SECARA KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (DDF)
(KP/JPS(A9042)/9/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik serta tiga (3) mata pelajaran lain; ATAU
 2. Lulus SPM atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kepujian termasuk:
 • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus mata pelajaran Matematik;
ATAU
 • Kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus mata pelajaran Bahasa Melayu

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Perpustakaan
RM100.00
3. Yuran Pengurusan & Pentadbiran
RM210.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,000.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM21,075.00Program KYS-Jabatan Pembangunan Kemahiran(JPK)

 Program kerjasama Kolej Yayasan Sabah (KYS) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)


SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Sijil Mekanik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Mechanic)


Tahap 1
 • P-115-1 (Tahap 1) : 6 bulan
 • Mekanik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Mechanic)
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 2
 • P-115-2 (Tahap 2) :6 bulan
 • Mekanik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Mechanic)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 1 (P-115-1)
Tahap 3
 • P-115-3 (Tahap 3) :15 bulan
 • Juruteknik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Technician)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 2 (P-115-2)
 • T-010-3 Penyeliaan
 • Mekanik Kenderaan Motor (Supervision)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 2 (P-115-2)

Sijil Jurubina Bangunan (Building Construction)

Tahap 1
 • B-010-1 (Tahap 1) : 6 Bulan
 • Jurubina Bangunan (Building Construction)
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 2
 • B-010-2 (Tahap 2) :6 bulan
 • Jurubina Bangunan (Building Construction)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 1 (B-010-1)
Tahap 3
 • B-010-3 (Tahap 3) :15 bulan
 • Penyelia Binaan Bangunan
 • Kelayakan : Trampil Tahap 2 (B-010-2)

Sijil Sistem Maklumat

Tahap 2
 • IT-080-2 (Tahap 2) : 6 bulan
 • Pembantu Tadbir Sistem Maklumat (Admin Assistant  Information Systems)
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 3
 • IT-080-3 (Tahap 3) : 12 bulan
 • Penyelia Pembantu Tadbir Sistem Maklumat (Admin Supervisor, Information Systems)
 • Kelayakan: Trampil Tahap 2 (IT-080-2)
Tahap 4
 • D-060-4 (Tahap 4) :18 bulan
 • Eksekutif Sistem Maklumat (Executive Information Systems)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 3 (IT-080-3)

HOSPITALTI DAN PELANCONGAN
 • Pembantu Penyediaan Makanan (L-041-1)
 • Penyediaan Makanan (L-041-2)
 • Penyelia / Ketua Sekyen Penyediaan Makanan (L-041-3)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun
Kelayakan: Lulus SPM

 • Pramusaji (HT-010-1)
 • Kapten Makanan & Minuman (HT-010-2)
 • Penyelia Makanan & Minuman (HT-010-3)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun
Kelayakan: Lulus SPM

 • Pembuatan Pastri (HT-014-2:2011)
 • Pembuatan Pastri (HT-014-3:2011)
Tempoh Pengajian: 1 Tahun 6 Bulan
Kelayakan: Lulus SPM

 • Operasi Khidmat Tetamu (HT-110-3:2011)
 • Pengurusan Khidmat Tetamu (HT-110-4:2012)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun 6 Bulan
Kelayakan: Lulus SPM dan SKM Tahap 3

 • Operasi Pengemasan (HT-050-3:2012)
 • Pengurusan Pengemasan (HT-050-4:2012)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun 6 Bulan
Kelayakan: Lulus SPM dan SKM Tahap 3

Program KYS-PETRONAS

Program Kerjasama Kolej Yayasan Sabah (KYS) dan PETRONAS


Jabatan Pembangunan Kemahiran

(Sijil Kemahiran Malaysia)

Sijil Jurukimpal Arka Logam Berperisai (Keluli Logam) - (Certificate in Welding Technology)

Tahap 1
 • H-024-1 (Tahap 1) : 6 bulan
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 2
 • H-024-2 (Tahap 2) :6 bulan
 • Kelayakan : Trampil Tahap 1 (H-024-1)
Program Kerjasama Kolej Yayasan Sabah dengan Universiti Kuala Lumpur
DIPLOMA ANIMASI SECARA KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UniKL)
(KP/JPS(A9977)/6/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK

i.  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kredit dalam 5 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, Matematik dan 3 mata pelajaran lain; ATAU

ii. Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari Pemberi Pendidikan Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan memperolehi CGPA 2.00 dan lulus SPM; ATAU

iii. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 / Sijil Vokasional dan Teknikal dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan atau minimum SATU (1) semester program bridging DAN Lulus SPM dengan mendapat 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya dan oleh kerajaan Malaysia.YURAN PENGAJIAN :                                                                                                                      
YURAN SETIAP SEMESTER (SEMESTER 1 & 2)
 KYSUniKL
1. Yuran Pengajian
RM6,000.00RM6,000.00
2. Royalti
RM500.00RM500.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00 
2. Insurans
RM40.00RM50.00/Tahun
3. Kad Matrik
RM15.00RM40.00/Semester
   
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00RM50/Semester
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00RM100/Semester
3. Yuran Aktiviti
-RM50.00/Semester
4. Yuran Pakaian
-RM60.00/Pengajian
Jumlah Keseluruhan Sepanjang Kursus Pengajian di Kolej Yayasan Sabah (Tanpa Asrama)RM13,515.00RM27,000.00
STRUKTUR YURAN ASRAMA (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Asrama (Pilihan)
RM600.00RM750.00/Semester
2. Cagaran
RM100.00RM250.00/Semester
3. Pengangkutan (Pilihan)
RM300.00-
Jumlah Keseluruhan Sepanjang Kursus Pengajian di Kolej Yayasan Sabah (Dengan Asrama)RM15,515.00RM30,250.00DIPLOMA MULTIMEDIA SECARA KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UniKL)
(KP/JPS(PA9978)/4/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kredit dalam 5 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, Matematik dan 3 mata pelajaran lain; ATAU

ii. Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari Pemberi Pendidikan Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan memperolehi CGPA 2.00 dan lulus SPM; ATAU

iii. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 / Sijil Vokasional dan Teknikal dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan atau minimum SATU (1) semester program bridging DAN Lulus SPM dengan mendapat 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran;

iv.  Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya dan oleh kerajaan Malaysia.


YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM5,500.00
2. Royalti
RM500.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM36,645.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1.  Asrama
RM600.00
2. Cagaran
RM100.00
3. Pengangkutan (Pilihan)
RM300.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Dengan Asrama)RM42,645.00
Program Kerjasama Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SECARA KERJASAMA DENGAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM) - (DPISM)
        (KP/JPS(PA 3680)/8/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 3 kepujian termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu atau 'O' Level; ATAU
 2.          
 3. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
         


        YURAN PENGAJIAN :
       
           
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM 350.00
2. Yuran Perpustakaan
RM100.00
3. Yuran Pengurusan dan Pentadbiran
RM 255.00
4. Kad Matrik
RM 15.00
5. Yuran Persatuan Pelajar
RM 10.00
6. Insurans
RM 40.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Kad Matrik
RM15.00
2. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
3. Insurans
RM40.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,300.00
2. Royalti ke KUIM
RM 250.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM22,200.00
 
 
Untitled Document
  Berita KYS

TarikhTajukTempat

20 Jul 2012
ePustaka®Laman Web/Khidmat Pelajar
 20 Jul 2013
Sila Kemas Kini Maklumat Anda

Laman Web

10 Jan 2014
Keratan Artikel Surat Khabar
Laman Web

12 Jan 2014Keratan Artikel Surat Khabar
Laman Web
Untitled Document
  Aktiviti Terkini
  Progam Kys
Our Affiliates: JPK

KYS-uniKL  
 
Best Viewed with 1024 x 768 window resolution Mozilla Firefox

City Campus, Sembulan,
Jalan Ibu Pejabat JKR,
Off Jalan Mat Salleh,
88100 Kota Kinabalu, Sabah.
No. Tel : 088-239639/319854/239498
No. Fax :
088-239430/319857/239548
Technical Campus, Likas
Jalan Dewan Bahasa & Pustaka
Off Jalan Sulaman, Teluk Likas
88857 Kota Kinabalu, Sabah.
No. Tel : 088-438519/438491
No. Fax :
088-438491
Kampus 88 Kepayan
Blok H, Lot 1-10
,
Lorong Pusat Komersil 88, Pusat Komersil 88,
Penampang, 88300 Kota Kinabalu Sabah.
No. Tel : 088-317 206
No. Fax :
088-317 202

All Copyright Reserved (KYS) © 2011 

Enquiry: kys@kys.edu.my Web Admin: webmaster@kys.edu.my