login | hubungi kami | Email  
           
Untitled Document
Kursus/Program
Program Akademik Kolej Yayasan Sabah
DIPLOMA IN ELECTRICAL TECHNOLOGY 
(KP/JPS(PA 1921)/1/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran DAN lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Melayu; ATAU
 2. Lulus Sijil dalam bidang berkaitan daripada Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00 dan lulus mata pelajaran Bahasa Melayu diperingkat SPM; ATAU
 3. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf; DAN
 • Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) mata pelajaran;
 • Menyambung pelajaran ke peringkat Diploma dalam bidang yang sama
 • Sekiranya perlu, PPT harus menyediakan program bridging sebagai program pengukuhan bagi pelajar yang beralih dari sektor kemahiran kepada sektor akademik; ATAU
     4.  Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                                  
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM375.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,800.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM23,275.00


DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (SOFTWARE ENGINEERING) 
(KP/JPS(PA 1752)/11/17)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit mata pelajaran termasuk Matematik; ATAU
 2. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan sekurang-kurangnya SATU (1) Prinsipal dalam mana-mana pelajaran DAN Kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM; ATAU
 3. Sijil Komputeran yang diiktiraf atau setara; ATAU
 4. Sijil Teknikal / Vokasional yang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan SATU (1) tahun pengalaman kerja yang berkaitan atau SATU (1) semester program peralihan; dan
 5. Kelayakan-kelayakan lain dari Malaysia atau negara luar yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                                  
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM375.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian (5 Semester Panjang)
RM3,500.00
2. Yuran Pengajian (2 Semester Pendek)
RM2,300.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM22,575.00


DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT 
(KP/JPS(PA 1753)/11/17)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit serta lulus dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik; ATAU
 2. Lulus Sijil Keusahawan Kolej Yayasan Sabah; ATAU
 3. Lulus Sijil Politeknik dengan mendapat PNGK 2.00 dan lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dalam SPM; ATAU
 4. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                                  
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM375.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian (5 Semester Panjang)
RM3,000.00
2. Yuran Pengajian (2 Semester Pendek)
RM2,000.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM19,475.00


 
DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF
(KP/JPS(A8517)/3/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) daripada Politeknik dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
 3. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Juruteknik Kenderaan Motor (P-115-3) dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 4. Lulus Sijil Teknologi Automotif daripada Institut Kemahiran MARA dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 5. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,750.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM23,000.00


DIPLOMA TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN
(KP/JPS(A8518)/3/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan) daripada Politeknik dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
 3. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Penyelia Binaan Bangunan (B-101-3) dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 4. Lulus Sijil Teknologi Bangunan daripada Institut Kemahiran MARA dan memperolehi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus Bahasa Melayu dan Matematik
 5. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :

                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,750.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM23,000.00
SIJIL KEUSAHAWANAN
(KP/JPS(A10381)/3/15)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 1 (Satu) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulusmata pelajaran Matematik; 

   ATAU

 2. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

YURAN PENGAJIAN :

                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,800.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM8,915.00
SIJIL KEWARTAWANAN
(KP/JPS(A 10382)/3/15)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 1 (Satu) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulusmata pelajaran Bahasa Inggeris; 

   ATAU

 2. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

YURAN PENGAJIAN :

                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,800.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM8,915.00


SIJIL OPERASI PERHOTELAN
(KP/JPS(PA10093)/6/15)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:


i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan 1 kredit dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris;

ATAU

ii. Kelayakan – kelayakan lain yang diikitiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,800.00
2. Yuran Peperiksaan
RM500.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama) RM10,415.00


Program Kerjasama Kolej Yayasan Sabah Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (DDG)
(KP/JPS(A3656)/2/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kepujian termasuk :

a) Kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Matematik;

ATAU

b) Kepujian dalam Matematik dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Bahasa Melayu

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
JUMLAH SEMASA PENDAFTARAN
RM380.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
JUMLAH SETIAP TAHUN
RM60.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,930.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM20,300.00DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKUNAN)(DDW)
(KP/JPS(A3657)/2/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kepujian termasuk :

a) Kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Matematik;

ATAU

b) Kepujian dalam Matematik dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Bahasa Melayu

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Orientasi
RM80.00
2. Yuran Pendaftaran
RM300.00
JUMLAH SEMASA PENDAFTARAN
RM380.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM10.00
JUMLAH SETIAP TAHUN
RM60.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM2,930.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM20,300.00


DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)(DDC)
(KP/JPS(A9374)/10/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kepujian termasuk :

a) Kepujian dalam Bahasa Melayu, Matematik dan satu (1) mata pelajaran lain;

ATAU

b) Kepujian dalam Matematik dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Bahasa Melayu

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Perpustakaan
RM100.00
3. Yuran Pengurusan & Pentadbiran
RM210.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,000.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM21,075.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Asrama(Pilihan)
RM600.00
2. Pengangkutan (Pilihan)
RM300.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Dengan Asrama)RM26,475.00


DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH SECARA KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (DDF)
(KP/JPS(A9042)/9/18)

SYARAT KELAYAKAN MASUK:
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik serta tiga (3) mata pelajaran lain; ATAU
 2. Lulus SPM atau setaraf dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kepujian termasuk:
 • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus mata pelajaran Matematik;
ATAU
 • Kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan dua (2) mata pelajaran lain serta lulus mata pelajaran Bahasa Melayu

YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Perpustakaan
RM100.00
3. Yuran Pengurusan & Pentadbiran
RM210.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM3,000.00
2. Royalti ke UTM
RM370.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM21,075.00Program KYS-Jabatan Pembangunan Kemahiran(JPK)
Program kerjasama Kolej Yayasan Sabah (KYS) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Sijil Mekanik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Mechanic)


Tahap 1
 • P-115-1 (Tahap 1) : 6 bulan
 • Mekanik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Mechanic)
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 2
 • P-115-2 (Tahap 2) :6 bulan
 • Mekanik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Mechanic)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 1 (P-115-1)
Tahap 3
 • P-115-3 (Tahap 3) :15 bulan
 • Juruteknik Kenderaan Motor (Motor Vehicle Technician)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 2 (P-115-2)
 • T-010-3 Penyeliaan
 • Mekanik Kenderaan Motor (Supervision)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 2 (P-115-2)

Sijil Jurubina Bangunan (Building Construction)

Tahap 1
 • B-010-1 (Tahap 1) : 6 Bulan
 • Jurubina Bangunan (Building Construction)
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 2
 • B-010-2 (Tahap 2) :6 bulan
 • Jurubina Bangunan (Building Construction)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 1 (B-010-1)
Tahap 3
 • B-010-3 (Tahap 3) :15 bulan
 • Penyelia Binaan Bangunan
 • Kelayakan : Trampil Tahap 2 (B-010-2)

Sijil Sistem Maklumat

Tahap 2
 • IT-080-2 (Tahap 2) : 6 bulan
 • Pembantu Tadbir Sistem Maklumat (Admin Assistant  Information Systems)
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 3
 • IT-080-3 (Tahap 3) : 12 bulan
 • Penyelia Pembantu Tadbir Sistem Maklumat (Admin Supervisor, Information Systems)
 • Kelayakan: Trampil Tahap 2 (IT-080-2)
Tahap 4
 • D-060-4 (Tahap 4) :18 bulan
 • Eksekutif Sistem Maklumat (Executive Information Systems)
 • Kelayakan : Trampil Tahap 3 (IT-080-3)

HOSPITALTI DAN PELANCONGAN
 • Pembantu Penyediaan Makanan (L-041-1)
 • Penyediaan Makanan (L-041-2)
 • Penyelia / Ketua Sekyen Penyediaan Makanan (L-041-3)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun
Kelayakan: Lulus SPM

 • Pramusaji (HT-010-1)
 • Kapten Makanan & Minuman (HT-010-2)
 • Penyelia Makanan & Minuman (HT-010-3)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun
Kelayakan: Lulus SPM

 • Pembuatan Pastri (HT-014-2:2011)
 • Pembuatan Pastri (HT-014-3:2011)
Tempoh Pengajian: 1 Tahun 6 Bulan
Kelayakan: Lulus SPM

 • Operasi Khidmat Tetamu (HT-110-3:2011)
 • Pengurusan Khidmat Tetamu (HT-110-4:2012)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun 6 Bulan
Kelayakan: Lulus SPM dan SKM Tahap 3

 • Operasi Pengemasan (HT-050-3:2012)
 • Pengurusan Pengemasan (HT-050-4:2012)
Tempoh Pengajian: 2 Tahun 6 Bulan
Kelayakan: Lulus SPM dan SKM Tahap 3

Program KYS-PETRONAS

Program Kerjasama Kolej Yayasan Sabah (KYS) dan PETRONAS


Jabatan Pembangunan Kemahiran

(Sijil Kemahiran Malaysia)

Sijil Jurukimpal Arka Logam Berperisai (Keluli Logam) - (Certificate in Welding Technology)

Tahap 1
 • H-024-1 (Tahap 1) : 6 bulan
 • Kelayakan: Lepasan SPM
Tahap 2
 • H-024-2 (Tahap 2) :6 bulan
 • Kelayakan : Trampil Tahap 1 (H-024-1)
Program Kerjasama Kolej Yayasan Sabah dengan Universiti Kuala Lumpur
DIPLOMA ANIMASI SECARA KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UniKL)
(KP/JPS(A9977)/6/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK

i.  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan   sekurang-kurangnnya lima (5) Kepujian termasuk:

 • Bahasa Melayu
 • Matematik
 • Sains / mata pelajaran teknikal, dan
 • Dua (2) mata pelajaran lain serta lulus Bahasa Inggeris
ATAU

ii. Lain-lain kelulusan yang setara denganya dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.


YURAN PENGAJIAN :                                                                                                                      
YURAN SETIAP SEMESTER (SEMESTER 1 & 2)
 KYSUniKL
1. Yuran Pengajian
RM6,000.00RM6,000.00
2. Royalti
RM500.00RM500.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00 
2. Insurans
RM40.00RM50.00/Tahun
3. Kad Matrik
RM15.00RM40.00/Semester
   
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00RM50/Semester
2. Yuran Pendaftaran Perpustakaan
RM100.00RM100/Semester
3. Yuran Aktiviti
-RM50.00/Semester
4. Yuran Pakaian
-RM60.00/Pengajian
Jumlah Keseluruhan Sepanjang Kursus Pengajian di Kolej Yayasan Sabah (Tanpa Asrama)RM13,515.00RM27,000.00
STRUKTUR YURAN ASRAMA (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Asrama (Pilihan)
RM600.00RM750.00/Semester
2. Cagaran
RM100.00RM250.00/Semester
3. Pengangkutan (Pilihan)
RM300.00-
Jumlah Keseluruhan Sepanjang Kursus Pengajian di Kolej Yayasan Sabah (Dengan Asrama)RM15,515.00RM30,250.00DIPLOMA MULTIMEDIA SECARA KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UniKL)
(KP/JPS(PA9978)/4/14)

SYARAT KELAYAKAN MASUK
i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan sekurang-kurangnnya lima (5) Kepujian termasuk:
 • Bahasa Melayu
 • Matematik
 • Sains / mata pelajaran teknikal
 • Dan 2 mata pelajaran lain serta lulus Bahasa Inggeris
ii. Sijil IKM/ILP/IKBN daripada institusi yang diiktiraf kerajaan dengan memperolehi sekurang-kurangnya CGPA 2.00 dan lulus SPM

iii. Lain-lain kelulusan yang setara dengannya dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia


YURAN PENGAJIAN :
                                                                                                                        
YURAN SEMASA PENDAFTARAN
1. Yuran Pendaftaran
RM350.00
2. Yuran Perpustakaan
RM100.00
YURAN SETIAP TAHUN
1. Yuran Persatuan Pelajar
RM10.00
2. Insurans
RM40.00
3. Kad Matrik
RM15.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1. Yuran Pengajian
RM5,500.00
2. Royalti
RM500.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Tanpa Asrama)RM36,645.00
STRUKTUR YURAN BERULANG (YURAN SETIAP SEMESTER)
1.  Asrama
RM600.00
2. Cagaran
RM100.00
3. Pengangkutan (Pilihan)
RM300.00
Jumlah Keseluruhan Kursus Pengajian (Dengan Asrama)RM42,645.00
Program Akan Datang
Kandungan: Program Akan Datang

 
DIPLOMA IN ELECTRICAL TECHNOLOGY 
(KP/JPS(PA 1921)/10/18)
 
 
Untitled Document
  Berita KYS

TarikhTajukTempat

20 Jul 2012
ePustaka®Laman Web/Khidmat Pelajar
 20 Jul 2013
Sila Kemas Kini Maklumat Anda

Laman Web

10 Jan 2014
Keratan Artikel Surat Khabar
Laman Web

12 Jan 2014Keratan Artikel Surat Khabar
Laman Web
Untitled Document
  Aktiviti Terkini
  Progam Kys
Our Affiliates: JPK

KYS-uniKL  
 
Best Viewed with 1024 x 768 window resolution Mozilla Firefox

City Campus, Sembulan,
Jalan Ibu Pejabat JKR,
Off Jalan Mat Salleh,
88100 Kota Kinabalu, Sabah.
No. Tel : 088-239639/319854/239498
No. Fax :
088-239430/319857/239548
Technical Campus, Likas
Jalan Dewan Bahasa & Pustaka
Off Jalan Sulaman, Teluk Likas
88857 Kota Kinabalu, Sabah.
No. Tel : 088-438519/438491
No. Fax :
088-438491
Bangunan Seri PPS
Lot 133A Lorong Sanzac
,
Jalan Com. Development Center
88100 Kota Kinabalu, Sabah.
No. Tel : 088-239832
No. Fax :
088-239832

All Copyright Reserved (KYS) © 2011 

Enquiry: kys@kys.edu.my Web Admin: webmaster@kys.edu.my